Forside Bestyrelsen Vedtægter Historie Dansested Om os Jubilæum

Foreningens historie

I 1928 var der en flok i Struer, der gerne ville danse folkedans, og under Frk. Fremming´s ledelse, blev der lavet en forening, som blev stiftet 7. december 1931, og fik navnet Struer Folkedanserforening. Den første bestyrelse bestod af: Alf Jühne - L. B. Jarsen - Karen Højberg - A. Anderson og U. Frandsen.
Den første tid blev der danset på Vestre skole. Da foreningen gik godt, blev der også startet et børnehold. Lokalerne på skolen blev snart for små, så der blev flyttet til folkets hus.
Under krigen voksede foreningen. Fra et avisudklip står der "De 80 børn gav en flot opvisning under ledelse af snedkermester Jühne" og senere i samme artikel udtaler daværende formand Ingvard Trabjerg, at foreningen tæller over 200 aktive dansere, der er fordelt på 4 hold. Fra en gammel kassebog oplyses det, at der i 1941 betales 2 kr. som aktivt medlem, og 2,25 kr. for undervisning. For passive medlemmer, som der var mange af, var det 1 kr.
Foreningen har haft en omflakkende tilværelse, først på Vestre skole, folkets hus, savskæreriet på Holstebrovej, Logen - senere Møllegården og nu parkeringsplads, Fjerkræslagteriet, Strandgården i Bremdal, Gimsing Sognegård, Struer Aktivitetscenter hvor vi er flyttet til i 2016. Den 7. november 1946 fik foreningen overrakt en fane af daværende borgmester J. Chr. Jensen. Pengene til denne fane var indsamlet blandt medlemmerne i foreningen.
Midt i 50erne var der nogen der forlangte, at der skulle indføres moderne dans, hvad der var i strid med formålsparagrafferne. Dette bevirkede, at formanden Ingvard Trabjerg sammen med nogle dansere forsøgte at starte en ny forening under navnet " Gamle Danses Værn", men den fik kun en kort levetid. Ro var der åbenbart ikke blevet, for først i 60erne gik foreningen helt i stå. Hvad der skete, er lidt uklart, da de gamle protokoller ikke findes.
Efter en pause genstartede nuværende æresmedlem Metha Pedersen 30. september 1968 foreningen under navnet GAMLE DANSE KLUBBEN, som hurtigt blev til det nuværende Struer Folkedanserforening, som er det navn foreningen har i dag.