Forside Jubilæum 70 år Jubilæum 75 år Jubilæum 80 år

80 års jubilæum

Sæsonen 2011-2012 stod i jubilæets tegn, da vi i bestyrelsen havde besluttet ikke kun at fejre selve dagen, hvor foreningen havde jubilæum, men fejre det over hele året,og afslutte med en fest ved afslutningen af sæsonen.
Der er før blevet danset i byen på selve dagen som er d.7 december, og det har tit været en blandet fornøgelse med kulde og blæst, og ingen til at se på,så derfor havde vi dennegang valgt en lidt anden løsning.
Selve jubilæumsdagen begyndte vi på rådhuspladsen, hvor der var sat et telt op,og hvor foreningen med hjælp fra medlemmer serverede boller med kaffe eller cacao til dem der havde lyst, og hvor vi også kunne få en lille snak med de personer der var i gågaden. Mens forældrene fik kaffe var der en hoppeborg til børnene at bolter sig i.
Underholdning skulle der jo også til for at gøre opmærksom på at vi var der, så vores midtvejshold gav først en fin opvisning, hvor der blev klappet meget, selv af borgmesteren, der også var til stede. Derefter var det de voksne der skulle vise hvad folkedans var, og under fin ledelse og med super musik blev det en fin formiddag.
Hvad er et jubilæum uden en fest, så om aftenen var der festmiddag for medelemmer og gæster, hvor der også var fin underholdning og naturligvis folkedans med den dejlige musik der hører til.
Jubilæumsblad Film